Co to są inwentaryzacje budowlane?

Każdy budynek ma swój początek na papierze, na deskach kreślarskich, jako projekt. Gdy już budowa się zakończy, papierowa wersja budynku ląduje z reguły w archiwum i obiekt funkcjonuje, przez większość swojego czasu, bez częstego zaglądania do jego dokumentacji. Jednak w przeróżnych momentach istnienia budynku zachodzi potrzeba odtworzenia jego rzutów i przekrojów z powrotem na papier, według aktualnego stanu, z natury. W przypadku takiej konieczności, oferujemy nasze usługi polegające na wykonywaniu inwentaryzacji budowlanych.

Kiedy wykonuje się inwentaryzacje budowlane?

Potrzeba wykonania inwentaryzacji zachodzi w przypadku chęci wykonania remontu lub zmian w budynku takich jak nadbudowa czy przebudowa, modyfikacja otworów okiennych, układu pomieszczeń czy też dachu. Niezbędna jest także przy rozdzielaniu lokali do ksiąg wieczystych, określeniu powierzchni nieruchomości, ocenie jej stanu technicznego czy też zmianie sposobu użytkowania.

Co jest wynikiem inwentaryzacji budowlanej?

Wynikiem inwentaryzacji budowlanej jest odzwierciedlenie, w postaci dokumentacji, rzeczywistego stanu budynku. Tak powstałe opracowanie stanowi podstawę do stworzenia na przykład projektu modernizacji.

inwentaryzacje budowlane